ALL BLOG POSTS AND COMMENTS COPYRIGHT (C) 2003-2020 VOX DAY. ALL RIGHTS RESERVED. REPRODUCTION WITHOUT WRITTEN PERMISSION IS EXPRESSLY PROHIBITED.

Tuesday, August 30, 2016

16 Punkte der Alternative Rechte

I expect some will even say that it reads better in the original German. Any corrections to the translation would be welcomed. In any event, it will be useful to see these 16 points translated into many different languages, so that it can serve as a starting point for all the various nationalities to whom it may prove appealing.

1. Die Alternative Rechte steht politisch Rechts, sowohl in der amerikanischen wie auch in der europäischen Deutung des Begriffs. Sozialisten sind keine Alternative Rechte. Progressive sind keine Alternative Rechte. Liberale sind keine Alternative Rechte. Kommunisten, Marxisten, Kulturmarxisten und Neokonservative sind keine Alternative Rechte.

2. Die Alternative Rechte ist eine alternative zur konservativen Hauptbewegung in den USA, die dem Namen nach in Russel Kirk´s 10 konservative Prinzipien eingekapselt ist, aber in Wirklichkeit in Reformpolitik übergegangen ist.

3. Die Alternative Rechte ist keine defensive Haltung und lehnt das Konzept der edlen und prinzipiellen Niederlage ab. Es ist eine zukunftsorientierte Philosophie des Anstoßes, im wahrsten Sinne des Wortes. Die Alternative Rechte glaubt an den Sieg durch Beharrlichkeit und zum Verbleib in Harmonie mit der Wissenschaft, Wirklichkeit, kulturellen Tradition und der Lehren der Geschichte.

4. Die Alternative Rechte glaubt, die westlichen Zivilisation ist der Gipfel der menschlichen Leistung und unterstützt seine drei grundlegenden Säulen: Das Christentum, die europäischen Nationen und das griechisch-römische Erbe.

5. Die Alternative Rechte ist offen und bekennend nationalistisch. Sie unterstützt jeden Nationalismus und das Recht aller Völker zu existieren, homogen und unverfälscht durch ausländische Invasion und Einwanderung.

6. Die Alternative Rechte ist gegen Globalisierung. Es wendet sich gegen alle Gruppen, die für Ideale oder Ziele der Globalisierung arbeiten.

7. Die Alternative Rechte ist anti-egalitär. Sie lehnt die Idee der Gleichheit aus dem gleichen Grund ab, wie sie auch die Ideen von Einhörnern und Kobolden ablehnt, stellt fest, dass die Gleichheit der Menschen in keiner beobachtbaren wissenschaftlichen, rechtlichen, materiellen, intellektuellen, sexuellen oder geistigen Form existiert.

8. Die Alternative Rechte unterstützt die wissenschaftliche Methode. Sie akzeptiert die mutmaßlichen aktuellen Ergebnisse der wissenschaftlichen Methode, während sie versteht das a) diese Schlussfolgerungen anfällig für zukünftige Änderungen sind, b) dass Wissenschaft anfällig für Korruption ist, und c) dass der sogenannte wissenschaftliche Konsens nicht auf Wissenschaftlichkeit beruht, sondern auf Demokratie und daher an sich unwissenschaftlich ist.

9. Die Alternative Rechte glaubt Identität > Kultur > Politik.

10. Die Alternative Rechte lehnt die Regelung oder Herrschaft jeder einheimischen ethnischen Gruppe durch eine andere ab, vor allem in den souveränen Heimatländern der beherrschten Völker. Die Alternative Rechte steht im Gegensatz zu jeder nicht heimischen ethnischen Gruppe in jeder Gesellschaft, die zu starken Einfluss durch Nepotismus, Stammesdenken oder andere Mittel erhält.

11. Die Alternative Rechte versteht, dass Vielfalt + Nähe = Krieg.

12. Der Alternativen Rechten ist es egal, was Sie davon halten.

13. Die Alternative Rechte lehnt den internationalen Freihandel und den freien Verkehr von Menschen ab, die der freie Handel erfordert. Die Vorteile der inner-nationalen Handels ist kein Beweis für die Vorteile des internationalen Freihandels.

14. Die Alternative Rechte glaubt, dass wir die Existenz von weißen Menschen und eine Zukunft für weiße Kinder sichern müssen.

15. Die Alternative Rechte glaubt nicht an der allgemeinen Vorherrschaft einer Rasse, Nation, Menschen oder Unterarten. Jede Rasse, Nation, die Menschen und die menschlichen Unterarten haben ihre eigenen einzigartigen Stärken und Schwächen, und besitzen das Souveräne Recht, unbehelligt in der einheimischen Kultur zu leben, die es bevorzugt.

16. Die Alternative Rechte ist eine Philosophie, die auf den Frieden zwischen den verschiedenen Nationen der Welt Wert legt und stellt sich gegen Kriege, die Werte einer Nation einer anderen aufzwingen sowie die Bemühungen, einzelne Nationen durch Krieg, Völkermord, Einwanderung oder genetische Assimilation auszurotten.

Die Alternative Rechte ist eine westliche Ideologie, die an Wissenschaftlichkeit, Geschichte, Wirklichkeit glaubt und das Recht einer genetischen Nation zu existieren und sich selbst in ihrem eigenen Interesse zu regieren.

Labels: ,

16 Comments:

Anonymous Schultz August 31, 2016 11:21 AM  

Jawohl!

Blogger szopen August 31, 2016 11:58 AM  

1. Alt-right należy do politycznej prawicy, zarówno w amerykańskim, jak i w europejskim znaczeniu "prawicy".
Socjaliści nie należą do ruchu Alt-right. Progresywiści nie należą do ruchu Alt-Right. Liberałowie nie należą do ruchu Alt-Right. Wreszcie, komuniści, marksiści, zwolennicy kulturowego marksizmu, neo-konserwatyści również nie należą do ruchu Alt-Right.

2. Alt-right stanowi ALTERNATYWĘ wobec główno-nurtowej odmiany konserwatyzmu w USA, której ideologia teoretycznie jest zawarta w 10 Zasadach Konserwatyzmu Russela Kirka, ale w praktyce degeneruje się w stronę progresywizmu. Ruch Alt-right stanowi także alternatywę wobec libertarianizmu.

3. Ruch Alt-right nie opiera się na defensywnej postawie i odrzuca koncepcję szlachetnej porażki w imię utrzymania pryncypiów. Ruch ten jest filozofią ofensywną w każdym znaczeniu tego słowa. Alt-Right wierzy w zwycięstwo poprzez wytrwałość, przy pozostaniu w zgodzie z nauką, rzeczywistością, tradycją kulturową i lekcjami historii.

4. Alt-right uważa, że zachodnia cywilizacja stanowi szczytowe osiągnięcie ludzkości i wspiera jej trzy podstawowe kolumny: chrześcijaństwo, narodowości Europy oraz Greko-Romańskie dziedzictwo.

5. Alt-Right jest otwarcie i zaprzysięgle nacjonalistyczna. Wspiera wszelskie nacjonalizmy i prawo wszystkich narodów do istnienia, jednolitych i nie zniszczonych przez obce inwazje i imigrację.

6. Alt-right jest anty-globalistyczna. Sprzeciwia się wszystkim grupom pracujących w imię globalistycznych ideałów lub celów.

7. Alt-Right jest anty-egalitarystyczna. Nie wierzy w ideę równości dla tego samego powodu, dla którego nie wierz w jednorożce i krasnoludki, zauważając, że równość między ludźmi nie istnieje w dającej się zauważyć naukowej, prawnej, materialnej, intelektualnej, płciowej czy duchowej formie.

7. Alt-right jest [przyjazna nauce? == friendly to science. scjentyczna? - neologism from "scjentyzm", philophical movement]. Domniemuje prawdziwość bieżących ustaleń osiągniętych przy pomocy metody naukowej [scjentyzm], rozumiejąc jednak, że a) ustalenia te mogą ulec zmianie w przyszłości b) nauka jest podatna na korupcję c) tak zwany konsensus naukowy nie jest oparty na metodzie naukowej, lecz na demokracji i dlatego też z samej swej natury nie jest naukowy.

Blogger szopen August 31, 2016 12:08 PM  

8. Alt0right wierzy, że tożsamość > kultura > polityka

9. Alt-Right sprzeciwia się rządom lub dominacji jakiejkolwiej rodzimej grupy etnicznej przez inną, zwłaszcza w suwerennych ojczyznach dominowanego ludu.
Alt-right sprzeciwia się, by jakakolwiek nie-rodzima grupa
etniczna zdobyła nadmierny wpływ w jakiejkolwiej społeczności poprzez nepotyzm, trybalizm czy jakiekolwiek inne środki.

10. Alt-Right rozumie, że różnorodność + bliskość = wojna

11. Alt-Right nie dba o to, co o niej myślisz.

12. Alt-Right sprzeciwia się międzynarowemu wolnemu handlowi i wolnemu przepływowi ludzi, którego taki handel wymaga. Korzyści z handlu wewnątrz państw nie są dowodem
na korzyści handlu międzynarodowego.

13. Alt-Right wierzy, że musimy zabezpieczyć istnienie białych oraz przyszłość białych dzieci.

14. Alt-right nie wierzy w wyższość jakiekolwiek rasy, narodu, ludzi czy podgatunku. Każda rasa, naród, lud czy podgatunek ludzki ma swoje własne unikalne siły i słabości i posiada prawo do cieszenia się taką kulturą, jaką sobie ceni, bez groźby zewnętrznej ingerencji.
15. Alt-right jest filozofią ceniącą sobie pokój między narodami świata i sprzeciwia się wojnom mającym na celu narzucenia wartości jednego narodu innemu, jak również sprzeciwia się wysiłkom zmierzającym do wyniszczenia narodów poprzez wojnę, ludobójstwo, imigrację lub genetyczną asymilację.

Hmmm... seems I missed one point. Anyway, that's fast-and-dirty translation into Polish. Not that it's that needed, as alt-right does not seem to even exist in people's consciences here, and traditional openly nationalist right seems to be just fine.

Blogger Shimshon August 31, 2016 12:10 PM  

Shouldn't #14 have 14 words?!

Anonymous A Paradigm Is More Than Twenty Cents August 31, 2016 12:29 PM  

German isn't English, Shimson.

Reading this makes me itch to ask "Was ist das Scherpunkt?"

Blogger Shimshon August 31, 2016 1:13 PM  

@5 I know. I bet it could be condensed down to one word.

Anonymous euciv August 31, 2016 1:43 PM  

If you translate the 14 words verbatim you end up with only 13 in German (since "of our people" most naturally translates to "unseres Volkes")

Anonymous A Paradigm Is More Than Twenty Cents August 31, 2016 3:36 PM  

I bet it could be condensed down to one word.

Yeah, a really, really long one with 10 syllables.

Blogger Reaper September 01, 2016 3:00 AM  

"10. Die Alternative Rechte lehnt die Regelung oder Herrschaft jeder einheimischen ethnischen Gruppe durch eine andere ab[...]"

"Herrschaft" doesn't fit when using "durch eine andere", should probably be "Beherrschung", even though that means using the word twice in one sentence.

"12. Der Alternativen Rechten ist es egal, was Sie davon halten."

Should be "was Sie von ihr halten".

"15. Die Alternative Rechte glaubt nicht an der allgemeinen Vorherrschaft einer Rasse, Nation, Menschen oder Unterarten."

Should be something like "[...]glaubt nicht an die allgemeine Vorherrschaft einer Rasse, Nation oder eines Volkes" ("Unterart" and "Menschen" doesn't really make sense in this context).

Blogger Shimshon September 01, 2016 3:31 AM  

Or, perhaps, FOURTEEN syllables.

Anonymous Philipp September 01, 2016 2:01 PM  

@5: "Was ist DER Schwerpunkt?"

Anonymous OF September 01, 2016 4:02 PM  

My translation for the German version.


Notes: Changes to number 1. Changed liberal (englisch) to left (german). It depends on what Vox meant. Liberal is used differently. Liberal in the German sense of the word is free trade, pro globalism, leave people alone.

Changes to number 3. Mistranslation. The right is opposed to losing out of principle. Not principally to the notion of losing. Used Attack for Offense instead of a soft "first step/ kick off" wording.


Changes to number 7: anti-equalitanism translated as anti-equal instead of anti-egalitarian.


In general changed the wording around on many of those points.


Word limit -> thus ghostbin. Words in () are additional explanations which can be erased.

https://ghostbin.com/paste/q43ng

Anonymous Anonymous September 03, 2016 11:04 PM  

Native speaker here. Great job, but I have some suggestions:

A better title would be "16 Grundsätze der Alternativen Rechte" (note the n's after the last two words!).

re 1.) instead of "Deutung", consider using "Auslegung"

re 2.) " ist eine alternative" - the A should be capital A. More importantly, "konservativen Hauptbewegung" is too direct a translation of "mainstream conservative movement". I would change that to "zur herkömmlichen konservativen Bewegung".

Re 3.) consider changing it to "der edlen und prinzipientreuen Niederlage..." (i.e. true to principle), otherwise a bit ambiguous.

Re 4.) instead of "Die Alternative Rechte glaubt, ...", I would put: "Die Alternative Rechte sieht die westlichen Zivilisation als den Gipfel..."

Re 13.) "Die Vorteile der inner-nationalen Handels" should be changed to "Die Vorteile des Binnenhandels"

Re 15.) "Souveräne" should be small-s.


Anonymous Alt-Bismarck September 03, 2016 11:08 PM  

Native speaker here. Great job, but I have some suggestions:

A better title would be "16 Grundsätze der Alternativen Rechte" (note the n's after the last two words!).

re 1.) instead of "Deutung", consider using "Auslegung"

re 2.) " ist eine alternative" - the A should be capital A. More importantly, "konservativen Hauptbewegung" is too direct a translation of "mainstream conservative movement". I would change that to "zur herkömmlichen konservativen Bewegung".

Re 3.) consider changing it to "der edlen und prinzipientreuen Niederlage..." (i.e. true to principle), otherwise a bit ambiguous.

Re 4.) instead of "Die Alternative Rechte glaubt, ...", I would put: "Die Alternative Rechte sieht die westlichen Zivilisation als den Gipfel..."

Re 13.) "Die Vorteile der inner-nationalen Handels" should be changed to "Die Vorteile des Binnenhandels"

Re 15.) "Souveräne" should be small-s.

Anonymous Alt-Bismarck September 03, 2016 11:12 PM  

Correction to what I just wrote (actually an error in your original version that I did not correct):

Re 4.) "... westliche Zivilisation als..."

Blogger Rusty Fife September 05, 2016 10:30 AM  

Ohhh man, this needs to be translated into Modern Hebrew.

Post a Comment

Rules of the blog

<< Home

Newer Posts Older Posts