ALL BLOG POSTS AND COMMENTS COPYRIGHT (C) 2003-2020 VOX DAY. ALL RIGHTS RESERVED. REPRODUCTION WITHOUT WRITTEN PERMISSION IS EXPRESSLY PROHIBITED.

Tuesday, August 30, 2016

Alt-Prawica: 16 punktów

1. Alt-Prawica należy do politycznej prawicy, zarówno w amerykańskim, jak i w europejskim znaczeniu "prawicy". Socjaliści nie należą do ruchu Alt-Prawica. Progresywiści nie należą do ruchu Alt-Prawica. Liberałowie nie należą do ruchu Alt-Prawica. Wreszcie, komuniści, marksiści, zwolennicy kulturowego marksizmu, neo-konserwatyści również nie należą do ruchu Alt-Prawica.

2. Alt-Prawica stanowi ALTERNATYWĘ wobec główno-nurtowej odmiany konserwatyzmu w USA, której ideologia teoretycznie jest zawarta w 10 Zasadach Konserwatyzmu Russela Kirka, ale w praktyce degeneruje się w stronę progresywizmu. Ruch Alt-Prawica stanowi także alternatywę wobec libertarianizmu.

3. Ruch Alt-Prawica nie opiera się na defensywnej postawie i odrzuca koncepcję szlachetnej porażki w imię utrzymania pryncypiów. Ruch ten jest filozofią ofensywną w każdym znaczeniu tego słowa. Alt-Prawica  wierzy w zwycięstwo poprzez wytrwałość, przy pozostaniu w zgodzie z nauką, rzeczywistością, tradycją kulturową i lekcjami historii.

4. Alt-Prawica uważa, że zachodnia cywilizacja stanowi szczytowe osiągnięcie ludzkości i wspiera jej trzy podstawowe kolumny: chrześcijaństwo, narodowości Europy oraz Greko-Romańskie dziedzictwo.

5. Alt-Prawica jest otwarcie i zaprzysięgle nacjonalistyczna. Wspiera wszelskie nacjonalizmy i prawo wszystkich narodów do istnienia, jednolitych i nie zniszczonych przez obce inwazje i imigrację.

6. Alt-Prawica jest anty-globalistyczna. Sprzeciwia się wszystkim grupom pracujących w imię globalistycznych ideałów lub celów.

7. Alt-Prawica jest anty-egalitarystyczna. Nie wierzy w ideę równości dla tego samego powodu, dla którego nie wierz w jednorożce i krasnoludki, zauważając, że równość między ludźmi nie istnieje w dającej się zauważyć naukowej, prawnej, materialnej, intelektualnej, płciowej czy duchowej formie.

8. Alt-Prawica jest scjentyczna. Domniemuje prawdziwość bieżących ustaleń osiągniętych przy pomocy metody naukowej, rozumiejąc jednak, że a) ustalenia te mogą ulec zmianie w przyszłości b) nauka jest podatna na korupcję c) tak zwany konsensus naukowy nie jest oparty na metodzie naukowej, lecz na demokracji i dlatego też z samej swej natury nie jest naukowy.

9. Alt-Prawica wierzy, że tożsamość > kultura > polityka

10. Alt-Prawica sprzeciwia się rządom lub dominacji jakiejkolwiej rodzimej grupy etnicznej przez inną, zwłaszcza w suwerennych ojczyznach dominowanego ludu. Alt-Prawo sprzeciwia się, by jakakolwiek nie-rodzima grupa etniczna zdobyła nadmierny wpływ w jakiejkolwiej społeczności poprzez nepotyzm, trybalizm czy jakiekolwiek inne środki.

12. Alt-Prawica rozumie, że różnorodność + bliskość = wojna

12. Alt-Prawica nie dba o to, co o niej myślisz.

13. Alt-Prawica sprzeciwia się międzynarowemu wolnemu handlowi i wolnemu przepływowi ludzi, którego taki handel wymaga. Korzyści z handlu wewnątrz państw nie są dowodem
na korzyści handlu międzynarodowego.

14. Alt-Prawica wierzy, że musimy zabezpieczyć istnienie białych oraz przyszłość białych dzieci.

15. Alt-Prawica nie wierzy w wyższość jakiekolwiek rasy, narodu, ludzi czy podgatunku. Każda rasa, naród, lud czy podgatunek ludzki ma swoje własne unikalne siły i słabości i posiada prawo do cieszenia się taką kulturą, jaką sobie ceni, bez groźby zewnętrznej ingerencji.

16. Alt-Prawica jest filozofią ceniącą sobie pokój między narodami świata i sprzeciwia się wojnom mającym na celu narzucenia wartości jednego narodu innemu, jak również sprzeciwia się wysiłkom zmierzającym do wyniszczenia narodów poprzez wojnę, ludobójstwo, imigrację lub genetyczną asymilację.

Labels:

9 Comments:

Blogger stuff September 01, 2016 11:54 PM  

¿Que?

Anonymous Post Alley Crackpot September 02, 2016 3:06 AM  

@1:

16 points about the Alt-Right as translated into Polish.

Blogger Grzegorz September 02, 2016 3:44 AM  

Raczej powinna to być Alt-Prawica, a nie żadne "Prawo"

Blogger szopen September 02, 2016 9:22 AM  

@3 That's right. Alt-prawica.

There are few typos:
Point 5 s/wszelskie/wszelkie
Point 10 s/jakiejkolwiej/jakiejkolwiek
Point "13" s/międzynarowemu/międzynarodowemu/

Blogger szopen September 02, 2016 9:27 AM  

Grr another typo: point 7 "s/wierz/wierzy"

Also, "płciowej formie" does really sound right, to think about it. BlackR65, what do you think? Maybe that one should be changed into "w dziedzinie płci"

Anonymous Vic September 02, 2016 9:47 AM  

Point 7: wierz w jednorożce -> wierzy w jednorożce.

"Płciowa forma" sounds a bit unnatural, but I think it's plausible.

Blogger rob September 12, 2016 10:40 AM  

przychylam sie do glosow kolegow powyzej poprawna nazwa to Alt-Prawica
Alt-Prawo to jakis jezykowy koszmarek, kaman

Blogger szopen September 15, 2016 8:17 AM  

Since I sincerely doubt VoxDay reads Polish, here is a formal plea: please change "Alt-prawo" into "Alt-prawica". Prawo means law or right in the sense of direction (i.e right hand). Prawica means right-wing in political sense (in old Polish meant also right-hand).

Blogger Bernard Korzeniewicz November 24, 2016 3:07 AM  

There is no #11. Why?

Post a Comment

Rules of the blog

<< Home

Newer Posts Older Posts