ALL BLOG POSTS AND COMMENTS COPYRIGHT (C) 2003-2020 VOX DAY. ALL RIGHTS RESERVED. REPRODUCTION WITHOUT WRITTEN PERMISSION IS EXPRESSLY PROHIBITED.

Sunday, September 04, 2016

Αλτ Δεξιά: 16 Θέσεις

Εναλλακτική ή “Αλτ” Δεξιά: 16 Θέσεις

 1. Η Εναλλακτική Δεξιά, ή “Αλτ” Δεξιά, είναι μέρος της πολιτικής δεξιάς της Αμερικής αλλά και των Ευρωπαϊκών χωρών. Σοσιαλιστές, προοδευτικοί, φιλελεύθεροι, κομμουνιστές, Μαρξιστές, πολιτιστικοί Μαρξιστές και νεοσυντηρητικοί δεν ανήκουν στην Εναλλακτική Δεξιά.
 2. Η Εναλλακτική Δεξιά είναι μια ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ επιλογή στο επικρατούν συντηρητικό κίνημα των Ηνωμένων Πολιτειών το οποίο ονομαστικά συνοψίζεται στις 10 Συντηρητικές Αρχές του Ράσελ Κερκ, όμως στην πραγματικότητα έχει ολισθήσει προς τον προοδευτισμό. Είναι επίσης μια εναλλακτική επιλογή στον φιλελευθερισμό.
 3. Η Εναλλακτική Δεξιά δεν τηρεί αμυντική στάση και απορρίπτει την ιδέα της ευγενούς και έντιμης ήττας. Είναι μία επιθετική φιλοσοφία με κάθε έννοια της λέξης. Η Εναλλακτική Δεξιά πιστεύει στη νίκη μέσω επιμονής, όντας ταυτόχρονα σε πλήρη αρμονία με την επιστήμη, την πραγματικότητα, τις παραδόσεις και τα διδάγματα της ιστορίας.
 4. Η Εναλλακτική Δεξιά πιστεύει ότι ο Δυτικός Πολιτισμός είναι το απόγειο των ανθρώπινων επιτευγμάτων και στηρίζει τις τρεις θεμελιώδεις βάσεις του: τον Χριστιανισμό, τα Ευρωπαϊκά έθνη και την Ελληνο-Ρωμαϊκή κληρονομιά.
 5. Η Εναλλακτική Δεξιά είναι ανοιχτά και απροκάλυπτα εθνικιστική. Υποστηρίζει όλα τα είδη εθνικισμών και το δικαίωμα όλων των εθνών να υπάρχουν, ομογενή και ανόθευτα από ξένη εισβολή και μετανάστευση.
 6. Η Εναλλακτική Δεξιά είναι ενάντια στην παγκοσμιοποίηση. Τάσσεται ενάντια σε κάθε οργάνωση που δρα με βάση τέτοια ιδεώδη, ή ακολουθεί στόχους υπέρ της.
 7. Η Εναλλακτική Δεξιά απορρίπτει την ιδέα της Ισότητας για τον ίδιο λόγο που απορρίπτει την ιδέα των μονόκερων και των καλικάτζαρων, έχοντας διαπιστώσει ότι η ανθρώπινη ισότητα δεν υπάρχει με καμία επιστημονική, νομική, υλική, νοητική, σεξουαλική ή πνευματική μορφή.
 8. Η Εναλλακτική Δεξιά είναι επιστημονική. Δέχεται τα σύγχρονα συμπεράσματα της επιστημονικής μεθόδου, ενώ κατανοεί ότι α) αυτά τα συμπεράσματα ενδέχεται να αλλάξουν στο μέλλον, β) η επιστημονική κοινότητα είναι ευάλωτη στη διαφθορά, και γ) η λεγόμενη ομοφωνία των επιστημόνων δε βασίζεται στην επιστήμη, αλλά στη δημοκρατία, και συνεπώς είναι θεμελιωδώς μη επιστημονική.
 9. Η Εναλλακτική Δεξιά πιστέυει πως Ταυτότητα > Κουλτούρα > Πολιτική
 10. Η Εναλλακτική Δεξιά αντιτίθεται στον έλεγχο ή στην ξένη κυριαρχία ενός γηγενούς πληθυσμού από κάποιον άλλον, ιδιαίτερα στην πατρίδα του γηγενούς αυτού πληθυσμού. Η Εναλλακτική Δεξιά αντιτίθεται σε οποιοδήποτε μη-γηγενές φύλο να αποκτά υπερβολική επιρροή σε μια κοινωνία μέσω νεποτισμού, φυλετικής αλληλεγγύης, ή άλλου τρόπου.
 11. Η Εναλλακτική Δεξιά αντιλαμβάνεται ότι Διαφορετικότητα + Εγγύτητα = Σύγκρουση
 12. Η Εναλλακτική Δεξιά δε νοιάζεται τι πιστεύεις γι’ αυτήν.
 13. Η Εναλλακτική Δεξιά απορρίπτει το διεθνές ελεύθερο εμπόριο και την ελεύθερη μετακίνηση λαών με την οποία αυτό συνεπάγεται. Τα οφέλη του ελεύθερου εμπορίου στο εσωτερικό μιας χώρας δεν είναι απόδειξη για τα οφέλη του ελεύθερου εμπορίου μεταξύ διαφορετικών χωρών.
 14. Η Εναλλακτική Δεξιά πιστεύει ότι πρέπει να διαφυλάξουμε την ύπαρξη της λευκής φυλής και ένα μέλλον για τους λευκούς απογόνους της.
 15. Η Εναλλακτική Δεξιά δεν πιστεύει στη γενική ανωτερότητα καμίας φυλής, έθνους, λαού ή υποείδους. Κάθε φυλή, έθνος, λαός και ανθρώπινο υποείδος έχει τις δικές του μοναδικές δυνάμεις και αδυναμίες, και κατέχει το δικαίωμα να παραμείνει ανόθευτο στην ντόπια κουλτούρα που προτιμά.
 16. Η Εναλλακτική Δεξιά είναι μια φιλοσοφία που εκτιμά την ειρήνη ανάμεσα στα έθνη του κόσμου και αντιτίθεται σε πολέμους που έχουν σκοπό να επιβάλλουν τις αξίες ενός έθνους σε ένα άλλο, καθώς και σε κάθε προσπάθεια αφάνισης ενός έθνους μέσω πολέμου, γενοκτονίας, μετανάστευσης η γενετικής αφομοίωσης.

Labels:

20 Comments:

Anonymous Mr. Rational September 04, 2016 11:36 AM  

It's all Greek to me.

Blogger WATYF September 04, 2016 11:37 AM  

sigh... missed it by *this* much.

Anonymous fish September 04, 2016 11:43 AM  

It's all Greek to me.


Ladies and gentlemen we have a thread winner! First shot out of the box too!

Blogger Tamquam September 04, 2016 11:46 AM  

Google translate is your friend.

Blogger Building Magic September 04, 2016 11:55 AM  

I would have guessed "16 Theses" or "16 points" but Google translate says "16 beds".

Anonymous Wyrd September 04, 2016 11:56 AM  

Sing, O goddess, the rage of Achilles son of Peleus, that brought countless ills upon the Achaeans. Many a brave soul did it send hurrying down to Hades, and many a hero did it yield a prey to dogs and vultures, for so were the counsels of Jove fulfilled from the day on which the son of Atreus, king of men, and great Achilles, first fell out with one another.

Anonymous Susan September 04, 2016 12:03 PM  

If you look to the right, there appears to be a list of 6 versions of this. But it is a sign of just how quick and intelligent the ilk here are when #1 gets it right out of the box.

Blogger Prof. Spudd September 04, 2016 12:08 PM  

@7 Susan

Ah, thanks. I was about to say that a German translation is badly needed. I just saw the Greek and Portuguese.

Blogger Jewel September 04, 2016 12:09 PM  

It appears the host is suffering from a delightful case of polyglossitis.

Blogger IM2L844 September 04, 2016 12:11 PM  

Can we substitute American Party for Εναλλακτική Δεξιά ?

Anonymous Case September 04, 2016 12:21 PM  

These translations are a great service. If the Alt-Right is going to challenge globalism, it's necessary to do so on a global scale.

Anonymous kfg September 04, 2016 12:25 PM  

@1:

It's a dirty job, but somebody had to do it.

Blogger Frank L September 04, 2016 12:27 PM  

μία ολισθήσει μία κουλτούρα. των πολέμου ή κόσμου όντας, Κάθε που απροκάλυπτα ονομαστικά.

Blogger pyrrhus September 04, 2016 12:29 PM  

Outstanding! But what would Socrates say....

Blogger Darayvus September 04, 2016 12:38 PM  

Feelers out to Khryse Auge?

It's been a few years since I last looked at Greek, which was Byzantine-era koine, but this looks... like koine.

Anonymous Mr. Rational September 04, 2016 12:43 PM  

@12 And you beat me to that.  Turnabout is fair play.

Anonymous Anonymous September 04, 2016 1:35 PM  

Represent
represent
Greece!

Anonymous Kreator September 04, 2016 2:44 PM  

Κύριε Ντέϊ, φίλτατοι συνομιλητές μου, εύχομαι ο Θεός να βάλει το χέρι του (και ο στρατός τις αρβύλες) ούτως ώστε ο Κος Τράμπ να επικρατήσει στις προεδρικές εκλογές των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής με επακόλουθο το γεγονότους τούτου, την γιγάντωση της Εναλλακτικής Δεξιάς είς όλην την Δύσην.

Θα προσεύχομαι και εγώ για την νίκη του.

Ναι είστε πάντα καλά και να συνεχίσεται την μάχη εναντίων της επάρατης νόσου του Διεθνισμού και του συμπτώματος του, της Αριστεράς.

Χαιρετισμούς απ'την Ελλάς!

Blogger Nathan Wright September 04, 2016 3:46 PM  

Achilles' baneful wrath resound o goddess that imposed
Infinite sorrows on the Greeks and many brave souls loosed
From breasts heroic
Sent them far to that invisible cave
That no light comforts, and their limbs to dogs and vultures gave.
To all which Jove's will gave effect from whom first strife begun
Betwixt Atrides, King of men, and Thetis' Godlike son.

Blogger The Overgrown Hobbit November 16, 2016 4:36 AM  

If you enjoy this sort of thing, check out Diana Wynne Jones' The Ogre Downstairs.

Kudos.

Post a Comment

Rules of the blog

<< Home

Newer Posts Older Posts