ALL BLOG POSTS AND COMMENTS COPYRIGHT (C) 2003-2020 VOX DAY. ALL RIGHTS RESERVED. REPRODUCTION WITHOUT WRITTEN PERMISSION IS EXPRESSLY PROHIBITED.

Sunday, September 04, 2016

Alt-Høyre: 16 Punkter

1. Alt-Høyre tilhører den politiske høyresiden i både den Amerikanske og den Europeiske betydningen. Sosialister er ikke Alt-Høyre. Progressiver er ikke Alt-Høyre. Liberale er ikke Alt-Høyre. Kommunister, Marxister, Marxianere, kulturmarxister og neokonservative er ikke Alt-Høyre

2. Alt-Høyre er et alternativ til den alminnelige konservative bevegelsen i USA, forankret i Russel Kirks ti konservative prinsipper, som i virkeligheten har degenerert mot progressivisme. Den er og et alternativ til libertarianisme.

3. Alt-Høyre er ikke en defensiv holdning og avviser tanken om et nobelt og prinsipielt nederlag. Den er en fremovertenkende, offensiv filosofi, i begrepets fulle forstand.  Alt-Høyre tror på seier gjennom vedvarenhet samt å forbli i harmoni med vitenskap, virkelighet, kulturell tradisjon og historiens lærdom.

4. Alt-Høyre mener Vestlig sivilisasjon er toppunktet av menneskelig oppnåelse og støtter dets tre grunnpillarer: Kristendommen, den Europeiske nasjon og den Greko-Romerske arv.

5. Alt-Høyre er åpent og fremstående nasjonalistisk. Den støtter nasjonalisme av alle former og alle nasjoners rett til å eksistere, homogen og uforandret av fremmed invasjon og innvandring.

6. Alt-Høyre er anti-globalistisk. Den stiller seg i opposisjon til alle grupper som arbeider for globalistiske idealer eller globalistiske mål.

7. Alt-Høyre er anti-egalitær. Den avviser ideen om likhet på samme grunnlaget den avviser ideen om bergtroll og påskeharen. Menneskelig likhet eksisterer ikke i noen målbar vitenskapelig, legal, materiell, intelektuell, seksuell eller spirituell form.

8. Alt-Høyre baserer seg på vitenskapelighet. Den aksepterer de nåverende konklusjoner gjort av den vitenskapelige metode, samtidig som den forstår at a) disse konklusjonene er åpne til fremtidig revisjon, b) at vitenskapen er sårbar mot korrupsjon, og c) at den såkalte vitenskapelige oppsluttingen er ikke basert på den vitenskapelige metode, men demokrati, og er derfor, per definisjon,
uvitenskapelig.

9. Alt-Høyre mener Identitet > Kultur > Politikk.

10. Alt-Høyre er mot styring eller dominering av noen tilhørende nativ etnisk gruppe av en annen, spesielt i det suverene hjemlandet til det dominerte folket. Alt-Høyre motstår enhver ikke-nativ etnisk gruppes oppnåelse av overflødig innflytelse i noe som helst samfunn gjennom nepotisme, tribalisme, eller andre metoder.

11. Alt-Høyre forstår at mangfold + nærhet = krig.

12. Alt-Høyre bryr seg ikke om hva du tror om den.

13. Alt-Høyre avviser internasjonal fri-handel, og den frie bevegelsen av mennesker fri-handel krever. Fordelene av intra-nasjonal handel er ikke bevis for fordelene av internasjonal fri-handel.

14. Alt-Høyre mener vi må sikre hvite folks eksistens, og en fremtid for hvite barn.

15. Alt-Høyre tror ikke på noen generell overlegenhet av noen rase, nasjon, folk eller undergruppe. Alle raser, nasjoner, folk og menneskelige undergrupper har sine egne unike styrker og svakheter, og innehar sin egen suverene rett til å bo uantastet i den native kulturen den foretrekker.

16. Alt-Høyre er en filosofi som versetter fred mellom verdens nasjoner og motsetter seg krigføring for å påtvinge en nasjons verdier på en annen, samt forsøk på utrydding av individuelle nasjoner gjennom krig, folkemord, immigrering eller genetisk assimilering.

TL:DR; Alt-Høyre er en Vestlig ideologi som tror på vitenskap, historie, virkeligher og en genetisk nasjons rett til å eksistere og styre seg selv i sin egen interesse.

Labels:

8 Comments:

Anonymous Wyrd September 04, 2016 1:20 PM  

Mmm, bork, bork, bork!

https://www.youtube.com/watch?v=L9oyr_MKABY

Anonymous Case September 04, 2016 1:46 PM  

Just a suggestion: It obviously takes a bit of effort to translate all of this. I think it would be a good idea to make it easy for the international community to access them by putting a link on your page for them in the languages that it's been converted to.

I only mention it because I think that it's an important message and it would be a shame to see the translations get buried into the blog archives as time passes and topics are stacked on top of them.

,...just a thought.

Blogger Noah B. September 04, 2016 3:09 PM  

A moose once bit my sister.

Anonymous SciVo September 04, 2016 3:21 PM  

@2 Case:

You must be on mobile. On the desktop version, those links are on the right, between Castalia New Releases and Book Of The Week.

Anonymous Case September 04, 2016 3:36 PM  

Okay, I see them now.

Anonymous Siobhan September 04, 2016 3:45 PM  

I like how the Norwegians get a TL;DR.

Anonymous Mesøy September 04, 2016 4:24 PM  

Hei, fint å se oversettelse til norsk, men jeg vil plukke på noen skrivefeil. Flere steder er det visst skjedd oversettelse til nærmeste staving istedenfor presis betydning. (Hi, nice to see translation to Norwegian, but I want to point out some errors. Several places there seems to be a transliteration to closest spelling instead of matching meaning.)

Greko-Romerske --> Gresk-Romerske
"alle nasjoners rett til å eksistere, homogen" is a plural mismatch. Should be either "hver nasjons rett til å eksistere, homogen" or "alle nasjoners rett til å eksistere, homogene"
"nåverende" --> "nåværende"
"er åpne til fremtidig revisjon" --> "er åpne for fremtidig revisjon"
"ikke-nativ etnisk gruppes" --> "ikke-innfødt etnisk gruppe"
"den native kulturen" --> "den innfødte kulturen"
"virkeligher" --> "virkelighet"

Blogger admin September 06, 2016 2:28 PM  

Veldig bra!

Post a Comment

Rules of the blog

<< Home

Newer Posts Older Posts