ALL BLOG POSTS AND COMMENTS COPYRIGHT (C) 2003-2020 VOX DAY. ALL RIGHTS RESERVED. REPRODUCTION WITHOUT WRITTEN PERMISSION IS EXPRESSLY PROHIBITED.

Thursday, November 17, 2016

הימין האלטרנטיבי, מהו

1. הימין האלטרנטיבי הוא ימני במובן האמריקני והארופאי של המושג.  סוציאליסטים אינם ימין אלטרנטיבי.  פרוגרסיביים אינם ימין אלטרנטיבי.  ליבראליים אינם ימין אלטרנטיבי.  קומוניסטים, מרקסיסטים, מרקסיאנים, מרקסיסטים תרבותיים, ונאו-שמרנים אינם ימין אלטרנטיבי.
2. הימין האלטרניבי מהווה אלטרנטיבה לתנועה השמרנית המיינסטרימית שבארה"ב, שלהלכה מתומצתת בעשרת עקרונות השמרנות של ראסל קירק, אך למעשה סטתה עם הזמן לכיוון הפרוגרסיביזם.  הוא גם מהווה אלטרנטיבה לליברטריאניזם.
3. הימין האלטרנטיבי אינו גישה הגנתית בעלמא, אלא הוא דוחה על הסף את הרעיון של תבוסה אצילה ועקרונית.  אדרבא, מדובר בפילוסופיה התקפית במלוא המובן, הדוגלת במחשבה קדימה.  הימין האלטרנטיבי מאמין בנצחון באמצעות התמדה, תוך מיזוג דעים עם המדע, המציאות, המסורת התרבותית, ולקחי ההסטוריה.
4. הימין האלטרנטיבי מאמין כי התרבות המערבית היא הישג פסגה לאנושות, ותומך איפא בשלושת יסודותיה: הנצרות, הלאומים האירופאיים, והמורשת היוונית-רומאית.
5. הימין האלטרנטיבי הוא לאומני באופן פומבי ומוצהר.  הוא תומך בכל סוגי הלאומנות וכן בזכותם של כל עם ועם להתקיים באשר הוא באופן אחיד ובלתי מחולל מפלישה והגירה של זרים.
6. הימין האלטרנטיבי הוא אנטי-גלובליזציה.  הוא מתנגד לכל קבוצה הפועלת למען אידאלים ומטרות גלובליסטיים.
7. הימין האלטרנטיבי הוא אנטי-שוויונות. הוא דוחה על הסף את רעיון השוויונות מאותה סיבה שהוא כופר באמונה בחדי קרן ושדונים, והיא שהשוויון הבין-אנושי לא היה ולא נברא מעולם בשום צורה ואופן, לא מדעית, לא חוקית, לא גשמית, לא שכלית, לא מינית, ולא רוחנית.
8. הימין האלטרנטיבי הוא סיאנטודי.  הוא מניח לעת עתה את נכונותן של מסקנות השוטף של השיטה המדעית (סיאנטודיה), תוך הבנה כי א) מסקנות אלו עשויים להשתנות בעתיד, ב) תופעת המדעיזם חשוף לשחיתות, וכי ג) מה שנקרא הקונצנזוס המדעי כביכול, מבוסס לא על סיאנטודיה, אלא על דמוקרטיה, ולפיכך היא לא מדעית הלכה למעשה.
9. הימין האלטרנטיבי מאמין כי זהות > תרבות > פוליטיקה.
10. הימין האלטרנטיבי מתנגד לכל שלטון ומשלה של קבוצה אתנית כלשהי בידי קבוצה אחרת, במיוחד בתוך ארצות המולדת של העמים הנשלטים.  הימין האלטרנטיבי מתנגד לכך שקבוצה אתנית זרה בארץ תתפוס עמדה של השפעה יתרה בחברה הילידית באמצעות נפוטיזם, שבטיות, או כל אמצעי אחר.
11. הימין האלטרנטיבי מבין כי גיוון (תרבותי) + קרבה (פיזית) = מלחמה.
12. לימין האלטרנטיבי לא אכפת מה אתם חושבים עליו.
13. הימין האלטרנטיבי דוחה את הסחר החופשי הבינלאומי ואת התנועה החופשית של בני אדם הנצרכת לשם הסחר החופשי.  היתרונות של הסחר החופשי הלאומי אינן ראיה ליתרונות הסחר החופשי הבינלאומי.
14. הימין האלטרנטיבי מאמין כי יש להבטיח את קיומו של הגזע הלבן ולקיים עתיד לילדים לבנים.
15. הימין האלטרנטיבי אינו מאמין בעליונות הכללית של גזע, עם, אומה, או תת-גזע כלשהו.  לכל גזע, עם, אומה, ותת-גזע אנושי נקודות חוזקה וחולשה משלו, ולו הזכות הריבונית לשכון לבטח בקרב תרבותו הילידית, אותה הוא מכיר ומבכר.
16. הימין האלטרנטיבי הוא פילוסופיה שמוקירה שלום בין עמי העולם השונים, והוא מתנגד למלחמות שמטרתן להשליט את הערכים של עם אחד על עם אחר, וכמוהן נסיונות לאבד עמים מסוימים באמצעות מלחמה, השמדת עם, הגירה, או התבוללות גנטית.

Labels:

45 Comments:

Anonymous Anonymous November 17, 2016 12:23 PM  

(((EXCELLENT!)))

Blogger Jack Ward November 17, 2016 12:27 PM  

Yeah, this is cool....
Latter day Rosetta stone.

Anonymous JN November 17, 2016 12:28 PM  

Rabbi B. Are you on Gab yet?

Blogger IM2L844 November 17, 2016 12:35 PM  

I don't think Google Translate is quite up to the job.

Blogger StrawMan November 17, 2016 12:36 PM  

The dark tongue

Blogger IM2L844 November 17, 2016 12:39 PM  

Ahhh, I see.

Anonymous shekel November 17, 2016 12:46 PM  

I'm impressed.

Anonymous Israeli Chaplain November 17, 2016 12:54 PM  

Thank you Supreme Dark Lord.

Blogger Shimshon November 17, 2016 12:55 PM  

Nicely done! Who is the responsible party?

Blogger Gordon Scott November 17, 2016 1:03 PM  

Hear, O Israel....

Blogger 5437657567334534 November 17, 2016 1:16 PM  

Sadly, my hebrew vocabularly is much to limited to say "visual editor for infogalactic" todah rabbah.

Anonymous Anonymous November 17, 2016 1:28 PM  

Very good.

Blogger Desdichado November 17, 2016 1:43 PM  

Over at the Daily Stormer with their "all your alt-right are belong to us" mentality, heads are probably exploding.

Blogger SS November 17, 2016 2:02 PM  

crap. How did I go to schmoolie's blog today

Blogger Josh (the sexiest thing here) November 17, 2016 2:05 PM  

(((alt right)))

Anonymous patrick kelly November 17, 2016 2:18 PM  

Josh (the gayest thing here) wrote:(((alt right)))

Ouch.
Cruelty artists abound here.

Anonymous Hezekiah Garrett November 17, 2016 2:33 PM  

This is kinda cool, it realistically, did it need to be translated into Klingon?

Blogger Markku November 17, 2016 2:34 PM  

Josh (the gayest thing here) wrote:(((alt right)))

Shalom aleikhem.

Anonymous MonkeyMonkey November 17, 2016 2:34 PM  

Sure, people who are not White can be alt-right.
I don't need to be White to support point 14.
But I don't think people who are anti-White and anti-Western can be alt-right.

It still can be read as a warning.

Blogger Bernard Korzeniewicz November 17, 2016 2:41 PM  

"Mordor, Mordor, do you copy?"

Blogger Chent November 17, 2016 2:43 PM  

I could translate it into Catalan. Is there interest for that? All Catalan speakers know Spanish language but most of them cherish their own tongue.

Anonymous DF November 17, 2016 2:48 PM  

Three corrections of masculine into feminine and vice versa in point 8 (pasted below):

8. הימין האלטרנטיבי הוא סיאנטודי. הוא מניח לעת עתה את נכונותן של מסקנות השוטף של השיטה המדעית (סיאנטודיה), תוך הבנה כי א) מסקנות אלו עשויות להשתנות בעתיד, ב) תופעת המדעיזם חשופה לשחיתות, וכי ג) מה שנקרא הקונצנזוס המדעי כביכול, מבוסס לא על סיאנטודיה, אלא על דמוקרטיה, ולפיכך אינו מדעי הלכה למעשה.

Blogger Shimshon November 17, 2016 3:00 PM  

Hello, fellow white people...

Blogger Prof. Spudd November 17, 2016 3:35 PM  

Sure, people who are not White can be alt-right.
I don't need to be White to support point 14.
But I don't think people who are anti-White and anti-Western can be alt-right.


@18 MonkeyMonkey
True. The smarter Israelis who recognize that a functioning Europe and Western civilization makes the world better aren't the problem.

The elites (whether Jewish or non-Jewish like Merkel and the Bush family) who want to burn the Western world down and turn it into an Afro-Muslim dystopia because of their satanic nature are the problem. (And yes, it's not for self-enrichment. Soros wants the world destroyed because he's a human demon.)

Anonymous Nathan Schrick November 17, 2016 3:51 PM  

Trumpy, the Alt Right and the +++White+++ Nationalists can do absolutely nothing to persuade Jews to buy into their schoolgirl tactics. So, as a result, America will long remain a place where Jews are welcome, happy, prosperous and important contributors to our culture.

Blogger Shimshon November 17, 2016 3:53 PM  

Identity > Culture > Politics

Moshe Feiglin gets it.

http://www.jewishpress.com/indepth/columns/moshe-feiglin/on-trumps-victory/2016/11/17/

He also predicted President Trump early on: “He will win the primaries,” I repeated, “and he will also win the presidential elections. And, because of Netanyahu’s irresolution, that will create a very dangerous situation for Israel.”

"The new model is the return to identity. This is the new direction that history is taking. England wishes to return to its identity and voted for Brexit; America is returning to its identity and voted for Trump (“Make America Great Again); and, with G-d’s help, Israel will also return to itself and vote for Zehut."

"Zehut" is Hebrew for "Identity," the name of his party (card-carrying founding lifetime member). I used to think of him as the Israeli Ron Paul. But he is actually much more like Trump (just as resolute, but much lower key). He is a bit more intellectual and sounds a bit like Vox in speaking, especially with the constant refrain of identity. Unlike the leaders of religious parties, who have always had a narrow constituency, he is focusing on the Israeli heartland, the generally left-leaning greater Tel Aviv metro area (population 3.7M, nearly half the state). His message resonates very well. The man wants to legalize drugs (he speaks of starting with unrestricted medical marijuana, but is open about his long term intent). He also openly talks of expelling our Arab enemies within (with compensation even; we are kind). I met him several times. Discussed returning to the silver shekel, which he said were in his thoughts when I mentioned it to him.

Anonymous Rip November 17, 2016 4:09 PM  

Truly our greatest allies.

Blogger Elocutioner November 17, 2016 6:01 PM  

When will we get the Klingon translation? I expect it to be much terser...

Anonymous malcolm November 17, 2016 6:31 PM  

Shimshon wrote:I used to think of him as the Israeli Ron Paul. But he is actually much more like Trump (just as resolute, but much lower key). He is a bit more intellectual and sounds a bit like Vox in speaking, especially with the constant refrain of identity. Unlike the leaders of religious parties, who have always had a narrow constituency, he is focusing on the Israeli heartland, the generally left-leaning greater Tel Aviv metro area (population 3.7M, nearly half the state). His message resonates very well. The man wants to legalize drugs (he speaks of starting with unrestricted medical marijuana, but is open about his long term intent). He also openly talks of expelling our Arab enemies within (with compensation even; we are kind). I met him several times. Discussed returning to the silver shekel, which he said were in his thoughts when I mentioned it to him.

Did you ever read his book "Where there are no men" about the rise and fall of the Zo Artzeinu party? I haven't been able to find the book online, but I found a review here: http://www.derondareview.org/wheretherearenomen.htm

Anonymous malcolm November 17, 2016 6:35 PM  

I wrote "party" but "protest movement" would have been more accurate

Anonymous Hitler November 17, 2016 6:40 PM  

Excellent work Vox.

Blogger Lazarus November 17, 2016 7:05 PM  

Nathan Schrick wrote:Trumpy, the Alt Right and the +++White+++ Nationalists can do absolutely nothing to persuade Jews to buy into their schoolgirl tactics. So, as a result, America will long remain a place where Jews are welcome, happy, prosperous and important contributors to our culture.

Oh my! You are assuming Jews are a monolithic entity!

You know that is racist, yes?

Even (((Jon Stewart))) has observed this typical leftist hypocrisy.

Jon Stewart: Hypocritical to call Trump supporters racist

Blogger Lazarus November 17, 2016 7:21 PM  

Shimshon wrote:Moshe Feiglin gets it.

I have mentioned Feiglin quite a few times over the years. He had a lot in common with Ron Paul back in the day. I am hoping that his presence in Israel and Trump + Alt Right in the West is an indication of the rising of a generally cleansing and enlightening zeitgeist.

Anonymous Shlmozzel Tov November 17, 2016 8:01 PM  

Oy vey! Such a rant!

Blogger synp November 17, 2016 9:03 PM  

Point 11 is translated totally wrong.

The Hebrew:
הימין האלטרנטיבי מבין כי גיוון (תרבותי) + קרבה (פיזית) = מלחמה.

Translating this back into English:
The alt-right understands that (cultural) diversity + (physical) proximity = war

The original English:
The Alt Right understands that diversity + proximity = war

Now I'm not opposed to adding parenthetical explanations, but I think that qualifying diversity to cultural goes against what Vox is saying. I would go with the term רב-גוניות, which literally means having multiple colors, but is commonly used as diversity is used in English. So:

11. הימין האלטרנטיבי מבין שרב-גוניות + קרבה פיסית = מלחמה.

There are other stylistic concerns, like the mixture of Hebraized English words and Talmudic Aramaic words (who says בעלמא???) but this is the one that struck me.

Also: Can you get this post aligned correctly, as in dir=rtl in HTML terms? And Times New Roman sucks in Hebrew.

Blogger Aeoli Pera November 17, 2016 9:23 PM  

Lol.

Blogger Megamerc November 18, 2016 1:44 AM  

Is there any difference between the Alt Right and the Dissident Right?

I sometimes see the terms used interchangeably, but there are so many distinctions within the Alt Right I'm not sure if the latter is a subset of the former.

Anonymous Somme Boddet November 18, 2016 1:55 AM  

Absolute madman.

Blogger Shimshon November 18, 2016 3:22 AM  

@28 malcom, I own that book (and have read it), and his later compilation of his essays, The War of Dreams.

Blogger Shimshon November 18, 2016 3:23 AM  

@34 "Also: Can you get this post aligned correctly, as in dir=rtl in HTML terms? And Times New Roman sucks in Hebrew."

Yes, please. There are better Hebrew fonts. This one is barely readable.

Blogger wreckage November 18, 2016 5:13 AM  

In Israel, isn't cultural diversity the harder line? Given Vox likes to take the hard line, that might be deliberate...

Blogger SteelPalm November 18, 2016 6:34 AM  

@40

What do you mean? The people of Israel are mostly right-wing and nationalist.

Unfortunately, the same cannot be said of the Israeli Supreme Court, (which consistently flouts and overturns the decisions of PM Netanyahu and the Knesset and has no accountability) Israeli media, Israeli universities, or most people in Israel's only large urban city, Tel Aviv.

And sadly, Israel suffers from quite a bit of "vibrancy" of its own. Jews are only about 75% of the population.

Muslims are 17% and benefit from a certain degree of affirmative action. Although like blacks in the US, they cry about "discrimination" and "racism". For reference, France, which has the largest population of Muslims of any country in Europe is only at 9%.

Do some of these problems sound familiar at all? :)

Anonymous Joe Katzman November 18, 2016 2:38 PM  

The Nationalist/Globalist battle truly is One War. Not surprised Shimshon was a founding member of Zehut. I've been looking into them for a little while while wondering what an (((Alt))) 16 points would look like.

Where I'm a bit stuck is that if the Jews are outside of Western Civilization, then the points of the Alt-Right can't be the same; (((Alt))) would have to be different. Translating the Western Civ original is still a very useful exercise/ warning/ inspiration, but it can't become a native platform the way the Greek translation can.

There's a serious case that we ARE outside. Western Civilization may have Roman and German pagan elements, but it's intrinsically Christian. Yes, there are commonalities that let Jews participate in it on levels far above nearby Arabs or Africans. Yes, many of us may love Western Civilization for itself. But the whole "one foot edging for the door" mentality bespeaks a people that knows, deep down, we can be "tolerated in" but aren't "of".

If we're outside, then an honest and native 16 (((Alt))) points have to be about a Jewish civilization that is friendly to and cooperative with, not part of. Which forces changes.

So Point 13 (you'll see why) is about a future for Jews and Jewish children, and efforts can't stop at the Bar Mitzvah. The same point could add that as part of our calling to service, we must protect the same right to a future for the core nation [need a way to word this] of any diaspora land we live in.

Etc.

Thoughts from the Ilk?

Blogger Unknown November 18, 2016 8:59 PM  

The 16 Alt Right points...
In (((echo form))) ;)

Blogger Lucas November 19, 2016 9:16 PM  

((( Excelent! )))

Post a Comment

Rules of the blog

<< Home

Newer Posts Older Posts