ALL BLOG POSTS AND COMMENTS COPYRIGHT (C) 2003-2020 VOX DAY. ALL RIGHTS RESERVED. REPRODUCTION WITHOUT WRITTEN PERMISSION IS EXPRESSLY PROHIBITED.

Tuesday, November 29, 2016

Какво е алтернативно дясно

С цел полагане на ядро от основни принципи на алтернативното дясно (Алт-Дясно) върху които други могат да надграждат:
 1. Алтернативното дясно е политическо дясно в американският и европейският смисъл на термина. Социалистите не са от Алтернативно десни. Прогресивизмът не е Алтернативно дясен. Либералите не са Алт-Дясни. Комунистите, марксистите, културни марксисти и неоконсерваторите не са Алтернативни Десни.
 2. Алтернативното дясно е АЛТЕРНАТИВА на преобладаващото консервативно движение в САЩ което е изразено от „10 консервативни принципа“ на Ръсел Кърк, но всъшност се е изродило в прогресивизъм. То е алтернатива и на либертарианството.
 3. Алтернативното дясно не е отбранително перспектива и е отказ от концепцията за благородно поражение. Това е една модерна философия на настъплението – във всеки смисъл на тази дума. Алтернативното дясно вярва в победа чрез постоянство и идеята за хармония с науката, реалността, културните традиции и уроците на историята.
 4. Алтернативното дясно смята, че Западната цивилизация е короната на човешкият гении и поддържа трите основни стълба: Христианството, Европейските нации и гръко-римското наследство.
 5. Алтернативното дясно не крие своят национализъм. То подкрепя всички национализми и Правото на съществуване на всички нации, хомогенно и необезпокоявано от имиграционни процеси.
 6. Алтернативното дясно е анти-глобалистко. То е срещу всички онези които се застъпват за глобалистки цели и идеи.
 7. Алтернативното дясно се противопоставя на сляпият егалитаризъм. Отрича тази идея поради същата причина заради която отхвърля съществуването на еднорози и леприкони, като отбелязва, че хората не са равни по нито едно научно, юридическо, материално, интелектуално, полово или душевно състояние.
 8. Алтернативното дясно e научно ориентирано. То признава научните заключения на научният метод, като разбира: А) че тези въпросните заключения подлежат на преразглеждане; Б) че научната общност също е податлива на корупция и В) че така нареченият научен консенсус се основава не на науката, а на демокрацичната идея, откъдето и идват ненаучни заключения.
 9. Алтернативното дясно вярва в идентичност>култура>политика.
 10. Алтернативното дясно се противопоставя на угнетяването на един етнос от друг, особено ако първият е на собствена земя. Алтернативното дясно е срещу всеки чужд етнос който се опитва да достигне огромно влияние във всяко общество чрез непотизъм, клан или чрез други средства.
 11. Алтернативното дясно приема за вярно идеята, че хетерогенност + близост = война.
 12. На Алтернативното дясно не му пука какво мислите за него.
 13. Алтернативното дясно отхвърля идеята за международната свободна търговия и миграция на хора която свободната търговия изисква. Ползите от международната свободна търговия не е доказателство за предимствата на международната свободна търговия.
 14. Алтернативното дясно предполага нуждата от обезпечаването на съществуването на белите народи и белите деца.
 15. Алтернативното дясно не вярва в идеята за превъзходство на която и да е раса, нация, народ или друг подвидов. Всяка раса, нация, народ и човешки подвид има своите уникални качества, предимства и недостатъци, и суверенното право на спокоен живот в рамките на собствената си култура.
 16. Алтернативното дясно е философия която цени мира между различните нации в света и е срещу войните водени с цел да се наложат ценностите на един народ върху друг, както е и срещу всички опити да се унищожават отделните нации чрез война, геноцид, имиграция или генетична асимилация.
На кратко: Алтернативното дясно е Западна идеология която вярва, че науката, историята, реалността и Правото на народите да съществуват като генетични нации и да се управляват като такава в свой собствен интерес.

Labels:

1 Comments:

Blogger J Melcher November 29, 2016 3:43 PM  

Bulgaria for the Bulgarians! Or, at the very least, for those who speak, read, and write in Bulgarian...

It seems to me that "identity" politics derives from language as much as race. The island of Hispanola is divided between mixed-race peoples who speak French, (to the west) and Spanish (to the east); yet the on-going disaster that is Haiti earns much more attention than the comparatively well-run nation of the Dominican Republic. Not a difference of race, nor "magic dirt", but one of culture and language.

Post a Comment

Rules of the blog

<< Home

Newer Posts Older Posts