ALL BLOG POSTS AND COMMENTS COPYRIGHT (C) 2003-2020 VOX DAY. ALL RIGHTS RESERVED. REPRODUCTION WITHOUT WRITTEN PERMISSION IS EXPRESSLY PROHIBITED.

Saturday, November 19, 2016

Čo je Alt Pravica?

V záujme vypracovania základov Alt Pravicovej filozofie, na ktorej môžu stavať aj ostatní.

 1. Alt Pravica je politickou pravicou v americkom ako aj v európskom zmysle slova. Socialisti nie sú Alt Pravica, Pokrokoví (Progresívci) nie sú Alt Pravica, Liberáli nie sú Alt Pravica. Komunisti, Marxisti, Kultúrni Marxisti a neokonzervatívci nie sú Alt Pravica.
 2. Alt Pravica je alternatívou k tradičnému pravicovému hnutiu v Spojených Štátoch, ktoré je definované 10 konzervatívnymi princípami Russela Kirka, ktoré v skutočnosti zdegenerovalo smerom k progresivizmu. Je tiež alternatívou k libertarianizmu.
 3. Alt Pravica nie je obranným postojom a odmieta koncepciu vznešenej a principiálnej porážky. Je to do budúcnosti hľadiaca filozofia útoku v každom zmysle tohto slova. Alt Pravica verí vo víťazstvo cestou vytrvalosti a harmónie s vedou, realitou, kultúrnou tradíciou a historickou skúsenosťou.
 4. Alt Pravica verí, že západná civilizácia je vrcholom ľudského úsilia a podporuje tri základné piliere: kresťanstvo, európske národy a gréko-románske dedičstvo.
 5. Alt Pravica otvorene deklaruje svoju národnú orientáciu. Podporutje všetky národy a ich právo na existenciu, homogénnu a neriedenú cudzineckou inváziou a prisťahovalectvom.
 6. Alt Pravica je antiglobalistická. Je v opozícíi proti skupinám, ktoré pracujú v záujme globalistických ideálov a cieľov.
 7. Alt Pravica je proti rovnostárstvu. Odmieta myšlienku rovnostárstva z rovnakých dôvodov ako odmieta jednorožcov a škriatkov. Ľudské rovnostárstvo neexistuje v žiadnej pozorovateľnej vedeckej, právnej, materiálnej, intelektuálnej, sexuálnej a duchovnej forme.
 8. Alt Pravica je vedecká a a priori akceptuje súčasné závery vedeckej metódy, avšak je si zároveň vedomá, že a) tieto závery podliehajú potenciálnemu budúcemu prehodnoteniu b) veda podlieha korupcii a c) takzvaný vedecký konsenzus nie je založený na vede, ale na demokracii a je tým pádom nevedecký
 9. Alt Pravica verí, že identita ­­> kultúra > politika
 10. Alt Pravica je proti podradenosti ktorejkoľvek pôvodnej etnickej skupiny inej skupine, najmä v suverénnej krajine dominovaného ľudu. Alt Pravica je proti získavaniu nadmerného vplyvu nepôvodnej populácie v ktorejkoľvek spoločnosti cestou známostí, kmeňových vzťahov alebo akýmkoľvek iným spôsobom.
 11. Alt Pravica si je vedomá, že diverzita + blízkosť = vojna
 12. Alt Pravici je jedno, čo si o nej myslíte.
 13. Alt Pravica odmieta medzinárodný obchod a voľný pohyb pracovníkov s ním súvisiaci. Výhody obchodu v rámci národa nie sú potvrdením výhod medzinárodného obchodu.
 14. Alt Pravica verí, že je nevyhnutné zabezpečiť existenciu bielych ľudí a budúcnosť bielych detí.
 15. Alt Pravica neverí vo všeobecnú nadradenosť žiadnej rasy, národa, ľudu alebo ľudského poddruhu. Každá rasa, národ, ľud alebo ľudský poddruh má svoje vlastné silné a slabé stránky a má suverénne právo nažívať bez cudzích vplyvov a uchovávať vlastnú kultúru, ktorú uprednostňuje.
 16. Alt Pravica je filozofia, ktorá si cení mier medzi národmi sveta a odmieta násliné šírenie hodnôt jedného národa na druhý národ, ako aj úsilie o extermináciu individuálnych národov cestou vojny, genocídy, prisťahovalectva alebo genetickej asimilácie. 

Labels:

10 Comments:

Anonymous Siobhan November 19, 2016 5:12 PM  

Best Google translation ever:

"It's the future burnishing philosophy of attack in every sense of the word."

Blogger Lovekraft November 19, 2016 5:21 PM  

OT but a good read. Letter from a grunt to the sjw blue hairs.

https://www.gruntworks11b.com/war-room/a-message-to-the-angry-leftists-from-an-american-infantryman/

Blogger Y. November 19, 2016 5:30 PM  

As a native speaker of Slovak, I'm not impressed. It's like a first draft of a translation.

Blogger Snidely Whiplash November 19, 2016 5:34 PM  

Y. wrote:As a native speaker of Slovak, I'm not impressed. It's like a first draft of a translation.
There is no some-one else. If you think it's inadequate, I'm sure edits are welcome.

Blogger Prof. Spudd November 19, 2016 6:01 PM  

I'm just surprised VD hasn't released an Italian version yet.

Also, on the right side-bar, the ISO 639-1 abbreviation for Slovak should be "SK", not "SL" -- I suppose to head off any potential clash with Slovene.

Anonymous dagwood November 19, 2016 6:48 PM  

I think it's great that you're doing this sort of thing, and also, speaking as a sort of hobbyist-linguist, (Go watch "Arrival!" !!!), I'm pleasantly surprised to see how many of the IE iterations I can basically navigate wiffout any translation, just knowing what I know about IE grammar.

I made a new best friend the other day. Coming home from the airport, I discovered that my cab driver, a very pleasant gentleman, was a Persian from Teheran. In the course of our conversation I managed to say, in half-broken Farsi, the old Persian proverb "Isfahan is half the world." (PRO TIP: I don't actually speak Farsi, I simply keep a head full of quotations from famous writers and poets and proverb-sayers in various languages, as a token of respect; you'd be astounded how much cred a simple quote will get you. I can tell stories.)

Anyway, this guy was massively impressed that a stooopid American could a) say a phrase in Farsi, b) know a national proverb, and c) talk about Persian poetry with some level of actual knowledge. NB I am not an academic or a scholar of Persian poetry, I just give a flying f!ck about more things than sports.

Well in the course of this conversation, I also subtly reminded him that Iranians/Persians are in fact IE White people, both ethnically and linguistically, that they have more in common with Italians than they do with Arabs, and if they would just abandon Islam and convert to Christianity, they could re-unite with their IE brethren, and Bob's yer uncle.

By the end of a short cab ride, I had an Iranian Muslim wanting to mass-convert his homeland to Christianity and return to Mother Europa.

Nota Bene.

Blogger Snidely Whiplash November 19, 2016 7:11 PM  

Persians (the dominant tribe in Iran) HATE Arabs. Back in the 1980s, I hung out with the Iranian students at college. They would say the MOST racist things possible about Arabs"
Arabs smell bad because they are too stupid to wipe their own asses.
Even the statue of the Shah would not turn it's ass toward the Arabs in the city of Ahvaz (the statue was located outside of town, facing the city)

Why did Iraq lower the draft age to 14? By then the boys are used up.

Saudi Arabia, where the women are all virgins and the men can smuggle oranges in their asses.

What do Arabs call a new father? "Pervert".

And on and on.

they HATE Arabs

Blogger VD November 19, 2016 8:33 PM  

As a native speaker of Slovak, I'm not impressed. It's like a first draft of a translation.

So do something useful and fix it.

Anonymous Anonymous November 19, 2016 9:45 PM  

Edits are welcome. $5 says it will stay pretty much the same though. All joking aside, the more eyes this gets the better.

Thanks VD.

Anonymous Heywood November 21, 2016 2:53 PM  

Y. wrote:As a native speaker of Slovak, I'm not impressed.
Roll up your sleeves and get cracking. I did submit edits for the translation to my native tongue and Our Lord Of Darkness was surprisingly civil and helpful about it.

Post a Comment

Rules of the blog

<< Home

Newer Posts Older Posts