ALL BLOG POSTS AND COMMENTS COPYRIGHT (C) 2003-2020 VOX DAY. ALL RIGHTS RESERVED. REPRODUCTION WITHOUT WRITTEN PERMISSION IS EXPRESSLY PROHIBITED.

Wednesday, November 16, 2016

Vad den alternativa högern är

I syfte att lägga en grund för althögerns filosofi som andra kan bygga vidare på.

1. Den alternativa högern tillhör den politiska högern i såväl amerikansk som europeisk bemärkelse. Socialister är inte althöger. Progressiva är inte althöger. Liberaler är inte althöger. Kommunister, marxister, kulturmarxister och neokonservativa är inte althöger.

2. Althögern är ett ALTERNATIV till den huvudfåra av amerikansk konservatism som nominellt förkroppsligas i Russel Kirks tio konservativa principer, men som i verkligheten har urartat till progressivitet. Det är också ett alternativ till liberalism och libertarianism.

3. Althögern är inte defensiv och förkastar den ädla och principfasta förlustens koncept. Det är en framåtblickande, offensiv filosofi i varje betydelse av den senare termen. Althögern tror på seger genom uthållighet och på att fortsatt harmonisera med vetenskap, verklighet, kulturella traditioner och de läxor man kan dra av historien.

4. Althögern anser att den västerländska civilisationen utgör de mänskliga prestationernas höjdpunkt och stöder dess tre grundläggande pelare: kristendomen, de europeiska nationerna och det grekisk-romerska arvet.

5. Althögern är öppet och uttalat nationalistisk. Den stöder all nationalism och alla nationers rätt att existera, enhetligt och oanfrätt av utländsk invasion eller immigration.

6. Althögern är antiglobalistisk. Den motsätter sig alla grupperingar som arbetar för globala idéer och mål.

7. Althögern är antiegalitär. Den förkastar idén om jämlikhet av samma skäl som den förkastar idéer om enhörningar, tomtar och troll; mänsklig jämlikhet existerar inte i någon vetenskaplig, legal, materiell, sexuell eller spirituell bemärkelse.

8. Althögern förlitar sig på den vetenskapliga metoden. Den accepterar nuvarande slutsatser som följer av tillämpningen av denna metod, men förstår att a) dessa slutsatser kan komma att förändras i framtiden, b) att vad som kallas vetenskapligt belagt kan vara korrupt och c) att så kallad vetenskaplig konsensus inte baserar sig på den vetenskapliga metoden utan på demokrati och följaktligen är ovetenskaplig.

9. Althögern anser att identitet > kultur > politik.

10. Althögern motsätter sig styre över eller dominans av någon ursprunglig etnisk grupp av någon annan, i all synnerhet i den dominerade folkgruppens eget hemland. Althögern motsätter sig oproportionerligt inflytande för varje icke inhemsk etnisk grupp, oavsett om det beror på nepotism, stamlojaliteter eller något annat medel.

11. Althögern förstår att mångfald + närhet = krig.

12. Althögern bryr sig inte om vad du tycker om den.

13. Althögern förkastar såväl internationell frihandel som den fria rörlighet av folk som den internationella frihandeln kräver. Inhemsk frihandels fördelar är inget bevis på internationell frihandels motsvarighet.

14. Althögern anser att vi måste säkra de vita folkens existens och en framtid för vita barn.

15. Althögern tror inte på någon allmän överlägsenhet för någon ras, någon nation, något folk eller någon folkgrupp. Varje ras, nation, folk eller folkgrupp har sina egna styrkor och svagheter och åtnjuter den oinskränkta rätten att leva i enlighet med den egna kultur den föredrar.

16. Althögern är en filosofi som värdesätter fred mellan de olika folken i världen och motsätter sig krig i syfte att påtvinga något folk främmande värderingar samt varje försök att utrota enskilda folk genom krig, folkmord, immigration eller genetisk assimilation.
TL;DR: Althögern är en västerländsk ideologi som förfäktar vetenskap, historia, verklighet och varje genetisk nations inneboende rätt att existera och styra sig själv i enlighet med sina egna intressen.

Labels:

14 Comments:

Anonymous AlexT November 16, 2016 7:09 AM  

I was literally going to mention the lack of a Swedish translation this morning. Nicely played, sir :)

Anonymous Anonymous November 16, 2016 7:20 AM  

I love it. A delightful exposition of the alt-Right stand.

Is this a translation from some reference in English or is this just VD from the top?

Anonymous swede November 16, 2016 8:16 AM  

Nice.

This reads like autotranslation or done by someone very prone to anglicisms. If you want suggested revisions I am sure there are plenty of Swedish readers willing to clean up the text a little.

I think good people to comment in a Swedish context would be the people at Motpol (partially same people that run Arktos), Motgift (reformed natsocs), Nordfront (not so reformed natsocs) and Fria Tider (newspaper). Maybe Nyheter Idag as well, though they are libertarian.

Particularly if it gets to Fria Tider there's a good chance it will pick up in mainstream outlets for fainting purposes.

Anonymous John November 16, 2016 8:37 AM  

Not a good translation... Being swedish and a writer, I'll send a corrected version a little later.

Anonymous David One (David of One) November 16, 2016 8:49 AM  

Att jag inte läser svenska jag med rätta antas de 16 uttalanden var om Alt-rätt ... eller det rätta alternativet.

Blogger Tupla-J November 16, 2016 9:35 AM  

I just made a Finnish translation and sent it to Vox. While I believe there are others who could easily make a better job than I did, I guess my version is better than none.

Blogger tweell November 16, 2016 10:08 AM  

Inte illa, men verkar vara en dator översättning.

Blogger Good Will November 16, 2016 10:12 AM  

What the hell?

Blogger Good Will November 16, 2016 10:17 AM  

Thank goodness for Google Translate!

Anonymous Viking November 16, 2016 10:27 AM  

This is good to see.

Anonymous SciVo de Plorable November 16, 2016 11:01 AM  

Good Will wrote:Thank goodness for Google Translate!

Or you could just read the original linked on the right sidebar (on the desktop version of the site).

Blogger modsquad November 16, 2016 11:07 AM  

Jag hatar Svendsson's hund.

Anonymous ze Swede November 16, 2016 4:19 PM  

That needs the human touch. If the dude above doesnt follow up shout out and Ill tr to make time.

Anonymous Anonymous November 16, 2016 10:16 PM  

as a viking (#10), do you think there's a lot of them left in Scandinavia, or the world? we might need you.

Post a Comment

Rules of the blog

<< Home

Newer Posts Older Posts